Λεωνίδας Τόλης

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Παπαστράτος ΑΒΕΣ

 

Απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών στην καπνοβιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, εταιρία του Ομίλου Philip Morris International, υπεύθυνος για επτά χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία, Κύπρο και Μάλτα. Εργάζεται στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από το 1999.
Είναι, επίσης, Νομικός Σύμβουλος και ισόβιο μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα από το 1998 και Νομικός Σύμβουλος του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος από το 2017.