Χαρά Δαούτη

Εταίρος, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

 

H Xαρά Δαούτη παρέχει νομικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες, Τράπεζες και νεοφυείς επιχειρήσεις, στους τομείς των νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, προώθησης καταναλωτικών προϊόντων και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών.
Ειδικεύεται σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων.
Έχει χειριστεί εκατοντάδες αιτήματα για την αφαίρεση περιεχομένου από το διαδίκτυο λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») και δυσφήμισης και έχει παρασταθεί σε δικαστικές υποθέσεις με θέμα τις προϋποθέσεις ευθύνης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
Η Χαρά χειρίστηκε την πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε στην Ελλάδα σχετικά με ανάρτηση στην Wikipedia (υπόθεση «DIU»).
Προτείνεται από το Chambers & Partners από το 2011, καθώς και από το Legal 500.
Είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης.