Σωτήρης Δεμπεγιώτης

Δ.Ν., Δικηγόρος, Senior Associate Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

 

Απόφοιτος και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Άσκηση στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Τμήμα Ανταγωνισμού και Συγκεντρώσεων. Κύρια ενασχόληση με την εμπορική διαιτησία, το δίκαιο ανταγωνισμού και ελέγχου συγκεντρώσεων, και το δίκαιο της ενέργειας. Εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις Τ-169/08 και Τ-421/09 για τον ελληνικό λιγνίτη, καθώς και T-392/08 ΑΕΠΙ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.