Ευαγγελία Δημητροπούλου

Εταίρος, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

 

Η Ευαγγελία είναι μέλος της ομάδας ενέργειας και υποδομών από τον Οκτώβριο του 2005. Ασχολείται ενεργά με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών καθώς και με χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών, ενεργώντας κυρίως για λογαριασμό ξένων επενδυτών καθώς και εγχώριων και ευρωπαϊκών τραπεζών. Στα πλαίσια αυτά, έχει αποκτήσει εξειδίκευση στη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβάσεων εξαγοράς και χρηματοδότησης καθώς και των συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης των έργων. Παράλληλα, παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε θέματα εταιρικού δικαίου, ενώ υποστηρίζει νομικά εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) κατά την επένδυση κεφαλαίων εκκίνησης σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Συγχρόνως, η Ευαγγελία έχει αποκτήσει εμπειρία σε διεθνή διαιτησία επί διαφορών σε επενδύσεις του ενεργειακού κλάδου.