Αμάντα Μαλούχου

Σύμβουλος Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας

 

Επαγγελματίας με μακρόχρονη καριέρα στους τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Συμβουλευτικής και της Ανάπτυξης Στελεχών. Στα αντικείμενα εξειδίκευσης της συγκαταλέγονται: η Ανάδειξη και Ανάπτυξη Ταλέντων και Ηγετικών Δεξιοτήτων, η Διαχείριση Κρίσης και Αλλαγής, η Επαγγελματική Καθοδήγηση και το Executive Coaching. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει σε εφήβους, φοιτητές και επαγγελματίες, συνδυάζει την εμπειρία της ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος πολυεθνικών οργανισμών, τις γνώσεις της σχετικά με την αγορά εργασίας, την συμβουλευτική της δεξιότητα\παιδεία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο.

Εργασιακή Ιστορία
UT&P Ltd (2014 – 2017) Παροχή υπηρεσιών Executive Coaching και Leadership/Talent Development σε Διοικητικές ομάδες οργανισμών.
Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε εφήβους μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες.
Στήριξη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Γυμνασίων/Λυκείων μέσω διδασκαλίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής και στήριξης μαθητικών πρωτοβουλιών. Ομιλίες σε γονείς σχετικά με την προετοιμασία των παιδιών για την επαγγελματική επιλογή.
Εθελοντική στήριξη σε Διοικητικό, Διαχειριστικό και Συμβουλευτικό επίπεδο Κοινωφελών Ιδρυμάτων.
Citibank Greece (1996 – 2014)
Γενική Διευθύντρια Δικτύου Καταστημάτων (2007 – 2014)
Γενική Διευθύντρια Εναλλακτικών Δικτύων Πωλήσεων (2003 – 2007)
Ανώτατο Στέλεχος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (1996 – 2003)
Mercedes Benz (1993 – 1996)
Υπεύθυνη Τμήματος Προσωπικού
Shell Co. (1990 – 1993) Στέλεχος Τμήματος Προσωπικού σε θέματα Απολαβών


Σπουδές
Kάτοχος MSc in Industrial Relations & Personnel Management, London School of Economics & Political Sciences, BA in Business Administration, University of Lavern. Μεταξύ άλλων επαγγελμακών πιστοποιήσεων είναι κάτοχος: GCDF, Global Career Counseling Federation Certification on Career Counseling , Executive Coaching, Mentoring, Agility Profile Coaching, NLP, Neuro Linguistic Programming Practitioner.