Στάθης Μίχος

Διευθυντής Νομικών Θεμάτων, Pfizer Hellas Α.Ε., τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Association of Corporate Counsel (Europe)

 

• Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.
• Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Έχει λάβει τίτλο Master of Laws στο Δίκαιο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde (Γλασκώβη) καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
• Ως Δικηγόρος εργάστηκε ατομικά και σε συλλογικά σχήματα και από το 2001 έχει διευθύνει τις νομικές υπηρεσίες των εταιρειών «Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής»(Lafarge), «BP Hellas Α.Ε.», «Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε.» και από το 2013 της «Pfizer Hellas Α.Ε. .
• Διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Association of Corporate Counsel Europe και μέλος πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιστημονικών συλλόγων.
• Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Ανωνύμων Εταιρειών.
• Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η Επιτήρηση των Επικοινωνιών μέσω Internet στο Χώρο Εργασίας» (Σάκκουλας, 2007) και «Ο Έμμισθος Δικηγόρος» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2013) καθώς και του συλλογικού «The Future of the In-house Lawyer - The General Counsel Revolution» (The Law Society of England and Wales, 2016, Gen. Ed. Richard Tapp).