Αργύρης Οικονόμου

Nομικός Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

 

Προσωπικά
o Γεννήθηκα στις 29.5.1960, στον Πειραιά
o Διαζευγμένος, πατέρας του Παναγιώτη και της Αθηνάς

Εκπαίδευση
• Αποφοίτησα το 1978 από την Ιωνίδειο Σχολή Πειραιώς
• Νομική Σχολή ΕΚΠΑ (1978-1986) Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Νομικό
• Γλώσσες Αγγλικά και Γαλλικά

Σταδιοδρομία
- 1989-2005: Συνεργάτης, εταίρος και διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρεία «Στρατήγης και Συνεργάτες» Σε αυτή την περίοδο :
• Ηγήθηκα της ομάδας των δικηγόρων που πραγματοποίησαν το νομικό έλεγχο για την εισαγωγή ή/και τη διάθεση μετοχών σε χρηματιστηριακές αγορές εταιρειών όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, οι Τράπεζες Χίου, Κύπρου και Eurobank, ο ΔΟΛ, η Ιντεραμέρικαν, η Βιοχάλκο και άλλες
• Νομικός σύμβουλος (εξωτερικός) της Roche Hellas, της Olympic Marine, των Ολυμπιακών Ακινήτων και της Alouette.
- Από το 2005 έως και σήμερα Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ
- Μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Ν. 3604/2007, έχω συμμετάσχει στη σύνταξη πολλών άλλων νόμων όπως για τις ΒΙΠΕ (1994), τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (1998), του Ν. 2941/2001 και των νόμων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (3426/2005 και 4001/2011).
- 2009-2010, Αντιπρόεδρος και 2010-2013, Πρόεδρος της επιτροπής νομικών υποθέσεων της “Eurelectric”
- 2009-2012, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
- 2012-2013, μέλος του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ
- Ενεργό μέλος της Ένωσης Εμπορικολόγων και της ACC