Βένια Παπαθανασοπούλου

Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας του Δ.Σ., Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε

 

Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Άρείω Πάγω, LL.M. (Πανεπιστήμιο ESSEX, Αγγλία), Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (Σεπτέμβριος 2012-σήμερα), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR UK, Υπουργείο Δικαιοσύνης, CCPIT/CCOIC).
Νομική Σύμβουλος, Εταιρική Γραμματέας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες, όπως ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Η.), ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 (ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004), ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΥ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.) και ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (QUEST HOLDINGS).
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Απρίλιος 2006-Οκτώβριος 2009), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (Ιούνιος 2012-σήμερα) και Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς» (Μάρτιος-σήμερα), στην οποία παρείχε pro bono νομικές υπηρεσίες από το 2010.
Εισηγήτρια για θέματα διαμεσολάβησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πρόγραμμα Diploma in Negotiations (D.I.N.).