Σταύρος Τσίπρας

Δικηγόρος

 

Ο Σταύρος Τσίπρας σπούδασε στη Νομική Αθηνών και είναι δικηγόρος Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με την έρευνα και γράφει άρθρα για οικονομικά, τραπεζικά και δημοσιονομικά θέματα σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες.
Η έρευνά του στην εφημερίδα ‘’το Χωνί’’ με τίτλο «Η Βουλή έχει κέφια και ψηφίζει» που δημοσιεύτηκε στις 07.07.2013 χάρισε στην εφημερίδα το διεθνές βραβείο ανεξάρτητης δημοσιογραφίας - Press Freedom Award 2014.
Από το 2015, είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του International Movement for Monetary Reform (ΙΜΜR) που αποτελείται από ένα δίκτυο διεθνών ερευνητών σε 23 χώρες μεταξύ των οποίων Αγγλία, Ισλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία κτλ. Από τις αρχές δε του 2017, είναι μέλος του πρώτου διεθνούς συμβουλίου και υπεύθυνος ερευνών του IMMR.
Έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια και workshops (2016-2017) σε Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία για θέματα που αφορούν νομισματικά συστήματα, δημιουργία χρήματος και τεχνολογία ψηφιακών νομισμάτων στη σύγχρονη οικονομία.
Είναι εμπνευστής της ιστοσελίδας fekyou.info που ασχολείται με θέματα νομισματικής και οικονομικής ιστορίας της Ελλάδος, τη δημιουργία του χρήματος και άλλα συναφή θέματα. Έχει μακρόχρονη εμπειρία έρευνας σε βιβλιοθήκες, επίσημα αρχεία, ελληνικές και αλλοδαπές βάσεις δεδομένων. Έχει μεταφράσει (2016) από τα αγγλικά στα ελληνικά τη μελέτη της κεντρικής τράπεζας της Αγγλίας «Money in the in the modern economy» (Το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία) και την υπό έκδοση μελέτη της KPMG Ισλανδίας «Money issuance - alternative monetary systems» (Έκδοση χρήματος – Εναλλακτικά νομισματικά συστήματα).