Θωμάς Ε. Καμενόπουλος

Δικηγόρος, MLE, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Ο Θωμάς Καμενόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (Αννόβερο & Βόννη) στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Magister Legum Europae (MLE) και Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, διετέλεσε δε υπότροφος της D.A.A.D. (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών).
Έχει εκπονήσει σειρά επιστημονικών μελετών και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά νομικά περιοδικά (ΕΕργΔ, ΔΕΝ, ΔΕΕ) και εκδόσεις (Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως - Ε.Δ.Ε.Κ.Α.). Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε διάφορες επιστημονικές ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια (Ε.Δ.Ε.Κ.Α., Πανεπιστημίου Πειραιώς κλπ.).
Διετέλεσε Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση έργου Επιχειρησιακού Προγράμματος, αναλαμβάνοντας τον τομέα του Εργατικού Δικαίου. Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.). Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.
Είναι ενεργός Δικηγόρος από το 1997, με πλούσια εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική αλλά και στη συμβουλευτική δικηγορία, ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις εργατικού, καθώς και αστικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας με πολλές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, καθώς και εσωτερικούς Δικηγόρους και ανώτατα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού αυτών στα ανωτέρω θέματα εξειδικεύσεώς του.