Αλεξάνδρα Κονδύλη

Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες

 

Η Αλεξάνδρα Θ. Κονδύλη είναι εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες» (Κ&P). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Queen Mary University of London. Οι τομείς του δικαίου στους οποίους εξειδικεύεται είναι το τραπεζικό, το εταιρικό και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις πρωτογενούς εισαγωγής αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Έχει δε συμμετάσχει στις περισσότερες υποθέσεις δευτερογενούς εισαγωγής μετοχών αλλοδαπών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρέχει νομικές συμβουλές σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες σχετικά με το καθεστώς εποπτείας στην Ελλάδα και το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας επενδυτών / πελατών κατά την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και το καθεστώς εποπτείας και λειτουργίας οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και των εταιρειών διαχείρισης αυτών, καθώς και σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναφορικά με τις υποχρεώσεις διάχυσης πληροφόρησης, αποφυγής κατάχρησης της αγοράς και προνομιακής πληροφόρησης και εταιρικής διακυβέρνησης. Συμμετέχει στις ετήσιες εκδόσεις Doing Business της World Bank και έχει δημοσιεύσει στο περιοδικό PLCCross-border Capital Markets Handbook 2009 άρθρο για τα στοιχεία και τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα καθώς και στο περιοδικό Greek Law Digest 2016 (2nd edition) το άρθρο με τίτλο «Overview of the Greek Capital Markets».