Ελισάβετ Ελευθεριάδου

Εταίρος, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

 

Η Λίζα Ελευθεριάδου είναι εταίρος της Κυριακίδης Γεωργόπουλος από το 2009 και συνεργάτης της εταιρείας από το 2002. Είναι απόφοιτος Νομικής Αθηνών, υπότροφος του ΙΚΥ και του Κολλεγίου της Ευρώπης (LL.M, υπότροφος της Φλαμανδικής Κυβέρνησης). Είναι δικηγόρος από το 1998 όταν εντάχθηκε στο Νομικό & Φορολογικό τμήμα διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας στη Μόσχα και στη συνέχεια στην Αθήνα (μέχρι τον Ιούνιο του 2002). Είναι επικεφαλής του τμήματος Χρηματοδοτήσεων Έργων (Project Finance) της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος, με ιδιαίτερη εμπειρία σε συμβατικά ζητήματα κατασκευής και λειτουργίας έργων ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών κυρίως αγοραπωλησιών (Μ&Α) στο χώρο της ενέργειας και των υποδομών ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με συναλλαγές στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, των επενδυτικών κεφαλαίων και των ακινήτων. Είναι μέλος του ΣΕΒ, του Ελληνο-Γερμανικού και του Ελληνο-Ρωσικού Επιμελητηρίου και ασχολείται ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό (βόλεϊ και κολύμβηση).