Ιωάννης Α. Αψούρης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence (Γαλλίας). Μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Από το 1994 μέχρι και το Νοέμβριο 2010 υπήρξε εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος υποθέσεις εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Από το Δεκέμβριο 2010 διευθύνει τις Νομικές Υπηρεσίες του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος και/ή γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών Ελληνικών Ανωνύμων εταιρειών, ενώ σήμερα, είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. και συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια τριών ακόμη εταιρειών του Ομίλου ΕΛΠΕ. Είναι μέλος της Ομάδας Νομικής Τεκμηρίωσης (LIG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Διύλισης (Fuels Europe). Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι έγγαμος, πατέρας τριών τέκνων.