Ολυμπία Παναγιωτοπούλου

Έμμισθη Δικηγόρος, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Γραμματέας του Δ.Σ., Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων

 

Η Ολυμπία Παναγιωτοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχει αποκτήσει το «ευδόκιμον» υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει εξειδικευθεί στο Διοικητικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Ομιλεί την Αγγλική και τη Γαλλική Γλώσσα. Τον Ιανουάριο του έτους 2002 προσλήφθηκε με σχέση έμμισθης εντολής στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) και ακόλουθα μεταφέρθηκε με την ίδια σχέση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)., όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα. Από τον Αύγουστο του έτους 2013 έως τον Ιούλιο του έτους 2014 ήταν νομική σύμβουλος του Υφυπουργού Υγείας. Είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Ήταν μέλος του Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (ΑIR ACADEMY OF GREECE). Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Είναι μέλος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ».