Προκόπης Δημητριάδης

Εταίρος, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

 

Ο Προκόπης είναι εταίρος και προΐσταται του τμήματος Τραπεζικού και Διεθνούς Χρηματοοικονομικού δικαίου της εταιρίας μας έχοντας ασχοληθεί με όλες τις πτυχές των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως περίπλοκες μορφές εξασφάλισης, τιτλοποιήσεις, δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, πιστωτικές διευκολύνσεις, ανακυκλούμενα δάνεια, παράγωγα, χρηματοδότηση έργων, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, και κάθε μορφής εταιρικά ομόλογα και αναδιαρθρώσεις χρέους. Επιπλέον, έχει παράσχει νομικές υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου τόσο σε εταιρικούς πελάτες όσο και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με ζητήματα οφειλών και χρηματοδότησης όπως την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, την εφαρμογή MIFID και απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Ο Προκόπης είναι επίσης μέλος του τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων και Διαιτησίας της εταιρίας και έχει εργαστεί πάνω σε σημαντικές διεθνείς διαιτησίες υπό τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου , τους κανόνες του Ιαπωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του LCIA καθώς και του FOSFA. Έχει επίσης εκτενή γνώση των εγχώριων κανόνων διαιτησίας του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Είναι επί του παρόντος ο νομικός σύμβουλος του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τον Προκόπη προτείνει το έγκριτο νομικό περιοδικό Chambers and Partners Europe 2019 για την ενασχόλησή του στον τομέα του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού δικαίου και στον τομέα του δικαίου της Πτώχευσης και Εξυγίανσης εταιριών και Επίλυσης Διαφορών καθώς και το περιοδικό Chambers and Partners Global 2019 στον τομέα του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού δικαίου και της Επίλυσης Διαφορών.