Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος

Δικηγόρος/Εταίρος - Διαχειριστής, CPA Law Firm

 

O κ. Παπακωστόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ιδρυτικό μέλος και Διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας «Κ. Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες» από το 2002. Είναι μέλος του ΔΣΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΑμερικανοΕλληνικού Επιμελητηρίου, μέλος της φορολογικής επιτροπής του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής της Ένωσης Δικηγορικών Εταιρειών και διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της International Fiscal Association (IFA). Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού, φορολογικού και τραπεζικού δικαίου. Διετέλεσε Partner της KPMG, ενώ ως σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορίου έχει συμμετάσχει σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές επί θεμάτων εταιρικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου. Διδάσκει «Δίκαιο Συγχωνεύσεων και Εξαγορών» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.