Γεωργία Γεωργίου

 

 

Γεωργία Γεωργίου, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο. Δικηγόρος Αθηνών από το 1997, δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στο Τμήμα Δικών κατά της Τράπεζας, με αντικείμενο αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία, ΓΟΣ, Προσωπικά Δεδομένα, δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συμβάσεις πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό, ανατοκισμούς. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης από το έτος 2010-2011. Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων.