Δήμητρα Πάσσιου

Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

 

Η Δήμητρα Πάσσιου είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, στην οποία εισήχθη το 2011, και έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια Φορολογικής και Εταιρικής Νομοθεσίας. Η κα Πάσσιου έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Δίκαιο από το ΕΚΠΑ, και δίπλωμα εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.