Κώστας Αργυρόπουλος

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της SPACE HELLAS A.E

 

Ο Κώστας Χ. Αργυρόπουλος είναι Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της SPACE HELLAS A.E. Έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην έμμισθη δικηγορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκπροσώπησε το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU, 2003-2005) και στην ΕΕΤΤ (2002). Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Η νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών» (2000) και “Les Autoroutes de la Communication au regard de Protection des Libertés Publiques” (1998). Τον Μάρτιο 1999 παρουσίασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard έρευνά του με θέμα «Transfers of Personal Data to the USA; Applying Articles 25 and 26 of the EU Data Protection Directive 95/46/EC». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Paris II-Pantheon Assas (1995) και Harvard Law School (1999).