Έφη Αδαμίδου

Δικηγόρος, Επικεφαλής Ομάδας Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, KPMG στην Ελλάδα

 

Η Έφη είναι δικηγόρος και επικεφαλής της ομάδας Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών της KPMG στην Ελλάδα. Η Έφη διαθέτει μεγαλύτερη από 20 χρόνια εμπειρία σε θέματα Ελληνικής και διεθνούς φορολογίας (φορολόγηση επιχειρήσεων, διεθνής φορολογία επιχειρήσεων, φορολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) και έχει συμμετάσχει σε συμβουλευτικά έργα για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ειδικεύεται σε θέματα τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών, διαδικασιών και ελεγκτικών μηχανισμών για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων ενδοομιλικών συναλλαγών.