Ιωάννης Μπιμπλής

Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Coral AE

 

Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας της «Coral ΑΕ Πετρελαιοειδών και Χημικών Προιόντων» (πρώην Shell Hellas AE) σε Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σκόπια και Αλβανία και μέλος της Ομάδας Διοίκησης (management team) της εταιρείας. Μέλος του ΔΣ της ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕ.Υπεύθυνος συμμόρφωσης σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού. Εκπαίδευση: Νομική Σχολή Αθηνών; Νομική Σχολή Χαιδελβέργης (LL.M στο Ευρωπαικό Δίκαιο); Μέλος της oμάδας ανταγωνισμού του ΣΕΒ, μέλος του ICLA (Inhouse Competition Laywers Associasion); Γλώσσες: Αγγλικά και Γερμανικά. “Για μένα η νομοθεσία δεν είναι ένα σύνολο κανόνων που θέτουν περιορισμούς αλλά ένα επιχειρηματικό εργαλείο για τη εξεύρεση της καλύτερης επιχειρηματικά αποδεκτής λύσης. Ομαδικότητα και επικοινωνία σε συνδυασμό με προσαρμοστικότητα, εμπειρία και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι θεμελιώδη για την επίτευξη του στόχου αυτού.”